beginning

 

دلم که شکست نذاشتم صداش رو کسی بشنوه

یه سد ساختم جلوی اشک هام و فقط نیمه های شب بهشون اجازه ی خودنمایی دادم

حالا میخوام هم سد رو خراب کنم و هم حرف دلم رو فریاد بزنم

/ 1 نظر / 2 بازدید